polski | polnisch


1) Information for Parents and all Adults about Sexual Education

2) Game about nice and difficult secrets


1) Szanowne Matki, szanowni Ojcowie, wychowawcy i osoby zaufania dzieci,

tym listem chcemy (współpracownice stowarzyszenia SELBSTLAUT) zaprosić Państwa do zapoznania sie z różnorodnymi grami i ćwiczeniami z zakresu wychowania seksualnego. W ten sposób zobaczą Państwo jakie materiały zostaną zaprezentowane Państwa dzieciom i jakie tematy i metody będą zastosowane, aby w sposób odpowiedni do wieku zapoznać dzieci z tą delikatną materią.

Już od momentu narodzin, w sobie tylko właściwym tempie, każde dziecko odkrywa same siebie, własne ciało i własną dziecięcą seksualność. Podstawą tego są zawsze wartości wyniesione z domu rodzinnego.
W wychowaniu seksualnym nie chodzi o przeciwstawianie sobie ideologii, my nie chcemy i nie możemy powiedzieć, co dla Państwa dziecka jest właściwe. To wiedzą Państwo sami najlepiej. To Państwo znają swoje dziecko. Co my, jako profesjonalna placówka przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu możemy zaofiarować, to są 20 lat doświadczenia w rozmowach z dziećmi w każdym wieku o ich cielesności i seksualności jako pod-
stawowy element zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu.

Rozmowy o uczuciach, rozpoznawanie różnic między przyjemnym i nieprzyjemnym dotykiem, dostosowana do wieku informacje o zapłodnieniu, ciąży, seksualności, zgodzie i ustalaniu granic wzmacniają dzieci i umożliwiają ich pozytywny rozwój. W ten sposób są one lepiej chronione przed przemocą ze strony dorosłych, innych dzieci i potrafią rozpoznać różnice co jest dla nich korzystne, a co nie. Dzieci potrzebują wsparcia w świecie medialnej seksualizacji i pornografii. Nie sposób zapobiec, żeby dzieci w sferze publicznej, telewizji, internecie nie były konfrontowane z pornograficznymi  treściami. To jest dla nich irytujące, wywołuje konsternację, być może budzi ciekawość, w każdym razie jest dla psychiki obciążające. Jeśli dorośli do tego milczą, to dzieci ze względu na brak informacji, są ze swoimi emocjami pozostawione same sobie. Wychowanie seksualne w domu i w szkole
jest właściwym krokiem wspierającym rozwój emocjonalny dziecka. W ten sposób nie będą one demoralizowane, nie będą im przekazywane niewłaściwe tematy, których one sobie nie życzą, tylko w ten sposób wspiera się je w istotnej dziedzinie życia.

Jeśli spojrzą Państwo do naszych materiałów, zobaczą Państwo, że nie będą w nich prezentowane praktyki seksualne, ani detale skąd się biorą dzieci. Bardziej chodzi o uczucia i przeżycia, zgodę i granice, miłość i uczucia, tożsamość i cielesność, intymność i dziecięcą seksualność, chodzi o słowa i miejsca, o cykl miesiączkowy i niemowlęta.

Materiały, które są opracowane przez Stowarzyszenie SELBSTLAUT i są prezentowane w szkole trakcie warsztatu do zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci są opracowane z myślą o nauczycielach i zainteresowanych rodzicach. Im więcej dorosłych i osób ważnych dla dzieci zostaną wprowadzone w tematykę wychowania seksualnego, tym łatwiej jest dzieciom zwrócić siedo nich o pomoc.

Mamy nadzieje, ze naszym listem udało sie nam Państwa przekonać do naszej pracy i w ten sposób umożliwimy dzieciom łatwiejszy i przyjemniejszy sposób do odkrywanie dziecięcej seksualności i zdobywania wiedzy na ten temat.

Z poważaniem, współpracownice Stowarzyszenia SELBSTLAUT.

Übersetzung: Katarzyna Eljasik


2) Dobry, czy zły sekret? Skarżenie, czy szukanie pomocy?

Geheimniskaertchen in polnisch